Visie

Waar we voor gaan…

Een Bushcraft Café is een regelmatige, vrije en toegankelijke bijeenkomst van en voor mensen met interesse voor bushcrafting. Tijdens een Bushcraft Café worden natuurkennis, vaardigheden en ervaringen uitgewisseld tussen deelnemers, met doel de relatie tussen mens en natuur te vernauwen. De inhoud van een Bushcraft Café komt bij voorkeur spontaan uit de gemeenschap, waarbij de organisator voornamelijk een sturende rol heeft, de veiligheid overziet en de integriteit van de natuur garandeert.

Voor en door bushcrafters

Het Bushcraft Café wordt gedragen door een vrijwilligerswerking vanuit Bushcraft Belgium en wordt ondersteund door Natuurpunt CVN. Vrijwilligers organiseren onafhankelijk cafés in gans België en daarbuiten, daarbij volgens ze allen de visie van Bushcraft Café.

Laagdrempelig en vrijblijvend

Een Bushcraft Café is open, laagdrempelig en vrijblijvend. Iedereen is steeds welkom, ongeacht de ervaring. Frequente deelname of participatie in de vrijwilligerswerking wordt niet verwacht en geeft geen voorrechten.

Op basis van vrije bijdrage

Er is geen structureel inschrijvingsgeld voor Bushcraft Café, ook geen abonnementskosten. Deelnemers worden uitgenodigd om vrij bij te dragen aan het Bushcraft Café naar eigen vermogen. Op die manier verzekeren we de laagdrempeligheid en bouwen we mee aan een sociaal inclusief klimaat. Bijdragen hoeft ook niet enkel financieel te zijn, vaak dragen deelnemers voedsel of materiaal bij, of kennis, sfeer en gezelligheid.

Missie van Bushcraft Café

Met onze werking willen we:

  • Bushcraft en Natuurbeleving toegankelijk maken voor het brede publiek. 
  • De natuur actief beschermen en koesteren. Tijdens de cafés demonstreren we hoe je in de natuur kan leven zonder haar te beschadigen in eerste plaats, haar kan doen groeien in tweede plaats
  • Bouwen aan een gemeenschap die bushcrafting en natuur in het hart dragen. Op die manier wordt heldere regulering, wederkerige communicatie en handhaving gefaciliteerd.
  • De doorgave van  natuurkennis , -vaardigheden en -vreugde stimuleren
  • Meer natuurbewustzijn en – respect generen, door de waarde van natuur in ons leven te onderstrepen, en dit aan de hand van bushcrafting.
  • Het brede publiek inspireren om terug naar hun natuur te keren.