Bushcraft Manifest

Bovenal staat de veiligheid van eenieder en de integriteit van de natuur

Veiligheid voor je jezelf en je collega’s. Natuurbehoud is essentieel

Een bushcrafter leeft met open oog in zijn natuur

Bewustzijn is een fundament in het leven. Bewustzijn en respect voor de natuur, maar ook voor je eigen natuur

Een bushcrafter is inventief in zijn zoektocht naar zelfredzaamheid

De natuur als primaire bron aanwenden om te leven is het eerste uitgangspunt van bushcrafting

Een bushcrafter is zich bewust van opportuniteiten en limitaties

Van zichzelf, je eigen ervaring kan deuren openen maar ook sluiten. Maar ook in de context

Een bushcrafter neemt wat hij nodig heeft en geeft wat hij kan

Geven naar de gemeenschap, je collega’s. Maar ook aan de natuur. Nemen van de gemeenschap, maar ook de natuur

Een bushcrafter draagt steeds de gevolgen van eigen keuzes

We nemen onze verantwoordelijkheid ter harte

Een bushcrafter laat steeds een positief spoor achter

Meer dan ‘leave no trace’. Een bushcrafter verwijdert zwerfvuil en exoten, of maakt hier melding van


Een bushcrafter is geduldig, sober en spaarzaam

belangrijke mentale vaardigheden van de bushcrafter

Een bushcrafter glimlacht en zingt onder alle omstandigheden

gelijkmoedigheid

Een bushcrafter houdt mes en geest zo scherp als het arendsoog

Concentratie